Natuur op Vlieland

Natuur

Parel van de Zee, waar rust en stilte heerst, een eiland van vogels en rust. Van alle Waddeneilanden is Vlieland is het meest afgelegen. Hier heerst de rust en stilte. Enkel verstoord door de kreet van een meeuw of een stern. Je loopt het risico om, wat eilandbewoners gekscherend 'getij- koorts' noemen, op te lopen. Na een zonsopgang aan de eindeloze horizon. Of een ongekende hemel die wordt weerspiegeld op de Waddenzee. Je kunt het hele eiland op de fiets of te voet oversteken. Of ga op een excursie door de bossen of duinen. Een tocht met een gids op het wad is altijd spannend.

Natuur

Meer dan zestig procent van de bezoekers is een vaste klant op Vlieland. Voor deze natuurliefhebbers is het eiland de "Parel van de Waddenzee". Het heeft slechts één dorp: Oost-Vlieland. Een beschermd gebied met maar liefst 39 monumenten. Alleen bewoners en mensen met een vrijstelling hebben toestemming om auto te rijden op Vlieland.

Kroon's Polders

Natuur

Begin vorige eeuw werden tussen 1900 en 1930 duinen gebouwd tussen de Meeuwduinen en Vliehors, om het achterland beter tegen de zee te beschermen. Dankzij deze aanleg heeft Vlieland de Kroon's polders als een geschenk erbij gekregen, nu veruit het rijkste vogelgebied. Het gebied dankt haar naam aan de opzichter P.A. Kroon van Rijkswaterstaat, die was belast met het toezicht op het inpolderen.

U kunt niet in het gebied, maar de wandeling eromheen is ook de moeite waard. Het gebied kan wel drassig zijn! De voormalige strandvlakten zijn alleen toegankelijk met excursies, vanwege de delicate vogels en planten. Het wandelpad dat het hele gebied omvat is wel vrij toegankelijk. Vanaf dit pad kun je alles uitstekend zien. Een paar meter verderop ziet je de kluten met hun omhoog-gedraaide snavel. Lepelaars, scholeksters en de bruine kiekendief. Vogelaars ter plekke hebben wel tot 128 verschillende vogelsoorten geteld in de kroons polder. Het gebied heeft meerdere functies; als vogelbroedgebied voor ±70 vogelsoorten en als vluchtplaats én foerageergebied voor de vogels.

Sahara

De westelijke helft van het eiland bestaat uit het verlaten zand van Vliehors. De 'Sahara van het Noorden'. Voor het grootste deel is het een militair oefenterrein. Maar wanneer de wapens stil zijn in het weekend, is dit prachtige gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. Vuurboetsduin is met zijn 42 meter boven de zeespiegel het hoogste punt van Friesland. Het geeft een fantastisch uitzicht over de vallei, het dorp en de Noordzee. Een zoetwater stroom komt uit op de flat bij Dodemansbol, in Bomenland. Eiders en bergeenden drinken hier als het laag water is.

Bomenland

Het Bomenland, het verst gelegen bos vanaf het dorp, is een van de oude boscomplexen, aangelegd met dennen en sparren. Het bos is aangelegd tussen 1903 en 1906. De weg loopt dwars door het bos. De sparren zijn aan het einde van hun omloop en worden vervangen door loofbomen. Door het Bomenland is een wandelroute van Staatsbosbeheer aangelegd. Deze wandeling is 3,5 kilometer en is te volgen aan de hand van de paaltjes met gele banden.

Kooispleklid

Het Kooispleklid is een duingebied met hoge en lage duinen. Aan de westkant van dit duingebied ligt een cranberryvlakte. De vlakte was jarenlang in gebruik als weiland, maar is sinds 2000 weer onderdeel van het natuurgebied; vanaf het hoger gelegen fietspad is het uitzicht op de geplagde vallei de moeite waard. De kans is groot dat u een buizerd of torenvalk ziet jagen.

Oude Kooi

Dit is het oudste stuk bos op Vlieland, aangelegd samen met de eendenkooi in 1898. Tot de 2e Wereldoorlog werden hier wilde eenden gevangen. De Oude Eendenkooi is te herkennen als het derde bos van het dorp. Een vangarm is een aantal jaar geleden gerestaureerd, zodat u een beeld kunt krijgen hoe de eendenkooi ooit heeft gewerkt.

Flora en fauna

Net zoals helm is ook de duinroos, dankzij de diepe wortels, een meester in het duinzand. De duinroos geeft de voorkeur aan een zonnige, droge plek op kalkhoudende duinbodem. De bloemen zijn meestal wit, soms wel tegen het roze aan. Opmerkelijk is dat de bottels niet rood, maar zwart zijn. De duinroos is een van de meest doornachtige rozen in het wild. Een groot aantal rechte, stevige stekels met korte 'haren' beschermt de plant tegen schade door konijnen en andere (kleine) dieren.

Vlieland is het vogeleiland. Broedvogels, trekvogels, zomer of winter bezoekers: hier vinden ze de rust die ze nodig hebben om te eten, te broeden of reserves op te bouwen voor een lange reis. Je kunt onder andere de tureluur, de wulp en scholekster, lepelaars, eenden die hier vestigen observeren. Vlieland is de thuisbasis van elf soorten orchideeën. Sommige zijn talrijk en opvallend, anderen zijn bijna onzichtbaar. De ongerepte (en onbemeste!) duinvalleien vormen een perfecte basis voor deze plant.